Ordspårk.nu delar med sig av alla de bästa ordspårken till dig och din webbplats


Ordspråk ger dig hela tiden nya beaktningsvärda ordspråk

Här finns ordspråk från alla världens hörn, både tunga internationella ordspråk och de bästa svenska ordspråken samt ordspråk från små befolkningsgrupper samlade på en plats. De bästa ordspråken ska inte förstås direkt men när man väl förstått ordspråket blir det så mycket bättre. Anlednignen till att ordspråk existerar är att man med hjälp av ordspråket på ett tydligt sätt kan förmedla ett budskap eller kunskap.


Luftslott är lätta att söka sin tillflykt i. Och lätta att bygga.

Henrik Ibsen


Ordspråk är mycket viktiga för samspelet inom och mellan kulturer då ordspråket ger uttryck för samhällets värderingar. Ordspråk ger även tyngd i argumentationen genom att ordspråken hänvisar till gammal erkänd beprövad kunskap och kända lärdomar. En person behärskar ordspråken i ett språk mycket bra är ett tecken på att personen kan hanter subtila skiftningar i språket då han använder ordspråken vid rätt tillfälle.


You got enemies? Good! That means that you stood up for something.

Eminem


Här på ordsprak.net finns både roliga och glädjande ordspråk men också ordspråken som kan var bra att ha i besvärliga stunder. Många ordspråk är översatta till svenska men en del av ordspråken har fått behålla sitt originalspråk då detta ger mer tyngd åt ordspråket. Det är främst de engelska eller latinska ordspråk som har fått behålla sin ursprungliga språk. De personer som myntat ordspråk och citat på denna sida allt från Albert Einstein till Groucho Marx. Gemensamt för samtliga ordspråk är att de ska antingen vara roliga, beaktningesvärda eller tänkvärda.


Linné var egentligen en poet, som råkade bli naturforskare.

August Strindberg om Carl Von Linné


Alla ordspråk som visas på denna sida uppdateras till nya citat eller ordspråk när du trycker F5 eller byter sida.


Att ha sex på hjärnan är ett mycket otillfredsställande ställe att ha det.

Malcolm Muggeridge


Ifall du har riktigt bra ordspråk kan du kontakta oss.


Den sanna kärleken liknar cirkeln, och cirkeln har inget slut.

Ryskt ordspråk


Om du hjälper till kan vi tillsammans göra Sveriges bästa samling över ordspråk ännu bättre. Skicka gärna e-mail till oss med de ordspråk du tycker allra bäst om.


Kroppen kan förstöras, men en vänlig handlings följd kan bestå.

Buddha


Jag vare nummer sju av nio syskon. När man börjar så långt ner så får man kämpa för att överleva.

Robert F Kennedy

Din IP-adress