Ordspårk.nu delar med sig av alla de bästa ordspårken till dig och din webbplats


Ordspråk ger dig hela tiden nya beaktningsvärda ordspråk

Här finns ordspråk från alla världens hörn, både tunga internationella ordspråk och de bästa svenska ordspråken samt ordspråk från små befolkningsgrupper samlade på en plats. De bästa ordspråken ska inte förstås direkt men när man väl förstått ordspråket blir det så mycket bättre. Anlednignen till att ordspråk existerar är att man med hjälp av ordspråket på ett tydligt sätt kan förmedla ett budskap eller kunskap.


Ambitioner är ett märkligt behov av att söka makt och förlora frihet.

Francis Bacon


Ordspråk är mycket viktiga för samspelet inom och mellan kulturer då ordspråket ger uttryck för samhällets värderingar. Ordspråk ger även tyngd i argumentationen genom att ordspråken hänvisar till gammal erkänd beprövad kunskap och kända lärdomar. En person behärskar ordspråken i ett språk mycket bra är ett tecken på att personen kan hanter subtila skiftningar i språket då han använder ordspråken vid rätt tillfälle.


You're not allowed to use magic outside school!

Harry Potter - Morbror Vernon


Här på ordsprak.net finns både roliga och glädjande ordspråk men också ordspråken som kan var bra att ha i besvärliga stunder. Många ordspråk är översatta till svenska men en del av ordspråken har fått behålla sitt originalspråk då detta ger mer tyngd åt ordspråket. Det är främst de engelska eller latinska ordspråk som har fått behålla sin ursprungliga språk. De personer som myntat ordspråk och citat på denna sida allt från Albert Einstein till Groucho Marx. Gemensamt för samtliga ordspråk är att de ska antingen vara roliga, beaktningesvärda eller tänkvärda.


Varje man är herre i sitt eget hus - tills gästerna har gått.

Belgiskt ordspråk


Alla ordspråk som visas på denna sida uppdateras till nya citat eller ordspråk när du trycker F5 eller byter sida.


Den som har skon på foten känner bäst var den klämmer.


Ifall du har riktigt bra ordspråk kan du kontakta oss.


När du talar med en idiot, övertyga dig om att inte han gör det samma.


Om du hjälper till kan vi tillsammans göra Sveriges bästa samling över ordspråk ännu bättre. Skicka gärna e-mail till oss med de ordspråk du tycker allra bäst om.


Det är ju inte sant att svenskar är lagom - Vi är ju fullständigt absurda. Att vara uppvuxen i en svensk småstad är ju otroligt extremt!

Jonas Gardell


Optimisten påstår att vi lever i den bästa av världar och pessimisten fruktar att det är sant.

J. B. Cabell

Din IP-adress