Ordspårk.nu delar med sig av alla de bästa ordspårken till dig och din webbplats


De allra bästa ordspråken och citaten från Francis Bacon

Här listas endast de bästa ordspråken och citaten från Francis Bacon som kan vara ett gammalt uttryck eller ordspråk från Francis Bacon eller ett nytt tänkvärt ordspråk eller citat från Francis Bacon.


Om du uppdaterar sidan genom att trycka på t.ex. Hem i vänsterpanelen så kan det komma upp nya ordspråk eller citat från Francis Bacon eller någon annan.

Lista över de bästa ordspråken eller citaten från Francis Bacon


Avundet tar aldrig ledigt.

Francis Bacon



Ambitioner är ett märkligt behov av att söka makt och förlora frihet.

Francis Bacon



Dagen efter sitt bröllop märker mannen att han har blivit sju år äldre.

Francis Bacon



Den som inte är beredd att förlåta andra förstör den bro han en gång själv måste gå över.

Francis Bacon



Den som ruvar på hämd håller sina sår öppna.

Francis Bacon



Den värsta ensamheten är att helt sakna sann vänskap.

Francis Bacon



Det finns föga vänskap här i världen, och minst av allt mellan likar.

Francis Bacon



Det är inte vad vi läser utan det vi kommer ihåg som gör oss lärda.

Francis Bacon



Det är omöjligt att älska och vara förnuftig på samma gång.

Francis Bacon



En klok man skapar fler tillfällen än han finner.

Francis Bacon



En man är vad han vet.

Francis Bacon



För att kunna behärska naturen måste man lyda den.

Francis Bacon



Gud har inte satt någon gräns för intellektet.

Francis Bacon



Hoppet är en bra frukost, men en dålig middag.

Sir Francis Bacon



Hus är byggda för att bo i, inte för att titta på.

Francis Bacon



Hustrur är unga mäns älskarinnor, medelålders mäns kamrater och gamla mäns sköterskor.

Francis Bacon



Intet är mer fruktansvärt än fruktan själv.

Francis Bacon



Jag är ense med den som sade: Det är bättre att leva där ingenting är tillåtet än där allt är tillåtet.

Francis Bacon



Man föredrar att tro på det man helst håller för sant.

Francis Bacon



Pengar är som gödsel. De gör nytta endast om de sprids.

Francis Bacon



Rikedomen är en god tjänarinna men den sämsta av härskarinnor.

Francis Bacon


Om du har några fler tänkvärda, kända eller riktigt bra ordspråk eller citat från Francis Bacon får du gärna kontakta oss så att vi tillsammans kan göra sidan över de bästa ordspråken och citaten från Francis Bacon ännu bättre.